Privacyverklaring genealogie website:

www.jim-howell.nl Ė James William Harry Howell

Ik ben me ervan bewust dat u/je vertrouwen in mij stelt. Ik zie het dan ook als mijn verantwoordelijkheid om uw/jouw privacy te beschermen.

Voor wie is deze Privacyverklaring bestemd?

Deze Privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens voor belangstellenden en genealogen.

Ik respecteer de privacy van mijn lezers en ga zorgvuldig om met uw/jouw persoonsgegevens. Daarbij houd ik mij aan de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In deze Privacyverklaring informeer ik u/jou over de wijze waarop ik uw/jouw persoonsgegevens kan verwerken.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw/jouw persoonsgegevens?

Dat ben ik, Jim Howell.

Voor welke doeleinden verwerk ik welke persoonsgegevens?

Ik verwerk persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, die hieronder nader zijn toegelicht. Niet elk van deze verwerkingsdoeleinden zal op u/jou van toepassing zijn. Als een verwerkingsdoel en/of een onderdeel daarvan op u/ jou niet van toepassing is, dan worden de daaronder genoemde persoonsgegevens van u/ jou voor dat doel ook niet verwerkt. Voor alle doeleinden geldt dat naastje naam ook genealogische gegevens kunnen worden verwerkt.

Doel: Informeren

Om u/jou als lezer en of belangstellende te informeren over onze familie. Zie onderaan: verantwoording.

Doel: hulpvraag

Om jou als aanvrager te kunnen helpen met je vraagstuk m.b.t. een overleden persoon in deze stamboom: jouw naam.

Hoe worden uw/jouw persoonsgegevens verzameld?

Jouw persoonsgegevens worden alleen door u/jou aan mij verstrekt via de email.

 

Hoe worden uw/jouw persoonsgegevens beveiligd?

Om uw/jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen neem ik passende administratieve en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging of een anderszins onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

Alleen ik heb toegang tot deze persoonsgegevens in de website.

Welke rechten heeft u/heb je en hoe kunt u/kun je deze uitoefenen?

De AVG geeft individuen verschillende rechten om hun privacy te waarborgen:

         Recht op inzage in deze website vermelde persoonsgegevens;

         Recht op verbetering/aanvulling van uw/jouw persoonsgegevens;

         Recht op verwijdering van uw/jouw persoonsgegevens;

         Recht op het beperken van de verwerking van uw/jouw persoonsgegevens;

         Recht op bezwaar tegen verwerking van uw/jouw persoonsgegevens.

Het verzoek tot uitoefening van een of meer van de bovenstaande rechten kun je schriftelijk indienen via mijn emailadres vermeld op de website.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Ik verstrek uw/jouw persoonsgegevens niet aan derden. Als je de zoekfunctie van Genealogie Online gebruikt, wordt je direct doorgeleid naar die site.

Verzamelen van cookies

Ik verzamel geen cookies. Het kan wel zijn dat derde partijen die op mijn site staan vermeld, cookies verzamelen. Bij Google Analytics heb ik een eigen IP adres. Hierin kan ik zie hoeveel bezoekers er zijn geweest en uit welke landen.

Hoe lang worden jouw persoonsgegevens bewaard?

Ik bewaar jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verkregen, tenzij ik wettelijk verplicht ben deze gegevens langer te bewaren.

Wijzigingen

Ik hou mij het recht voor deze privacyverklaring eenzijdig aan te passen. Ik zal je hiervan op passende wijze informeren over eventuele aanpassingen. Door de data van de aanpassing te vermelden.

 

Vragen en feedback

Ik controleer regelmatig of mijn website aan dit privacy beleid voldoet. Als je vragen hebt over dit privacy beleid, kan mij mailen.

Website www.jim-howell.nl , Jim Howell

31 mei 2018

 

Verantwoording:

Mijn vader, Jim Howell, begon zijn onderzoek naar zijn familie in 1983. Behalve van hem zelf, onderzocht hij ook de genealogische stamboom van zijn vrouw, 2 zonen en 3 dochters en hun aanhang. Zijn onderzoek heeft nu 25egeneratie. In 2008 overleed hij, zijn verzoek was werk het verder uit voor de website.

In 1990 ben ik begonnen met het indexeren van mijn vaders genealogische onderzoek.

Nakomelingen

Hier zie je de voorouders van de hele familie, zoals mijn vader dit heeft uit- en opgezocht. Hij had vrij reizen bij de spoorwegen omdat hij daar gewerkt had. Zo reisde hij het hele land door en bezocht de archieven.


Thuis gekomen werkte hij alles uit. Wat hij overgeschreven had uit de archieven typte hij uit op een handtypemachine, later werd het een elektrische. Iedereen kreeg uitgewerkte kwartierstaten, gezinsbladen en fotokopieŽn. Alle vijf kinderen hadden zo'n 5 tot 7 multomappen met hun voorouders. In 1990 vroeg hij aan mij of ik het ook in de computer kon zetten. Zo werkte ik met een programma waar je elk item een nummer moest geven. En dan ook weer aan elkaar kon koppelen. Voorbeeld; ik had nummer 1, mijn vrouw 2, dochter 3 en zoon 4. 1 en 2 koppelen als gehuwd daarna 3 en 4 koppelen als gezin. Plaatsnamen hadden ook nummers gekregen. Een heidens werk.


Kwartierstaten

Hiernaast zie je de oudste kinderen van elk gezin. Inmiddels hebben een aantal ook kinderen gekregen, deze kun je vinden in Register van familienamen.


Verwantschappen

Tot slot de verwantschappen in onze familie. Na het indexeren konden wij laten zien dat zus Hanneke en haar man Nico dezelfde voorouders hebben. Dat is ook bij zus Mary en haar man Willem het geval.

In verwanten van Rutgher Beijens zien wij alle familieleden in graden vermeld.


Howells of Pencaerau >Tudwal Gloff         (oervader van Howell uit Wales) 

Deze pagina is uitgewerkt van uit een stamboom van Tudwal Gloff die ik vond in twee delen welke ik van mijn vader kreeg. Boeken geschreven door James Howell (1593-1666) 
Historiographer Royal (to Charles II)